Nieuws

03/02/2023

Beleidskader Levendig Brabant aangenomen

Het beleidskader Levendig Brabant 2030, beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd is vandaag ter stemming gebracht binnen Provinciale Staten S en aangenomen met 37 stemmen vóór het kader en 13 stemmen tegen. Er werden 5 moties ingediend, waarvan er 3 werden aangenomen. In bijlage zijn de stukken te vinden en is een audio-video verslag van de vergadering, inclusief stemming terug te zien.

23/12/2022

Het provinciaal cultuurdebat op woensdag 15 februari 2023

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus. Op die dag kiezen we onze nieuwe statenleden, de volksvertegenwoordigers in de provincie. Kunstloc Brabant, de Kunst van Brabant en DOKc vinden het belangrijk dat bestuurders en statenleden in gesprek blijven met het culturele veld. En dat alle makers, instellingen en mogelijkmakers in de Brabantse culturele sector hun verhaal, hun vragen, hun zorgen en hun suggesties kwijt kunnen aan de provinciale politici. Daarom organiseren we, net als vier jaar geleden, een provinciaal cultuurdebat. Of beter, een gesprek tussen de sector en politici. Dit vindt plaats op woensdag 15 februari van 19.30-22.30 uur in de LocHal in Tilburg.
Meer informatie + aanmelden via de button.

21/10/2022

Subsidieronde cultuur 2025-2028 onder zelfde voorwaarden als voorgaande periode

04/10/2022

Brief aan wethouders B5

dKvB stuurde een brief aan de wethouders cultuur van de 5 grote Brabantse steden om het belang van kunst en cultuur voor Brabant te benadrukken. En om hen uit te nodigen voor een gesprek om wederzijdse ideeën uit te wisselen.
Lees de brief hier:

Brief dKvB kennismaking ‘s-Hertogenbosch

09/12/2022

Nieuw budget voor Impulsgeldenprogramma in 2023

In 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie.

25/11/2022

INSPREKEN + BRIEF AAN PS IN REACTIE OP BELEIDSKADER LEVENDIG BRABANT

Provinciale Staten ontving onderstaande brief met onze reactie op het beleidskader Levendig Brabant 2030 ten behoeve van de oordeelvormende vergadering op 2 december jl. van het Thema Samenleving. dKvB heeft tijdens deze vergadering ingesproken. Wat we zeiden kun je hier lezen.

25/10/2022

OPROEP AAN NIEUWE GEMEENTERAADSLEDEN ZICH HARD TE MAKEN VOOR KUNST & CULTUUR

dKvB stuurde ook een brief aan de de cultuurwoordvoerders in de gemeenteraden van de 5 grote Brabantse steden om het belang van kunst en cultuur voor Brabant te benadrukken. We willen ook met hén graag om de tafel.

05/10/2022

Het TalentHub-programma van de provincie wordt voortgezet

TalentHub Brabant speelt een belangrijke rol bij het versterken van het Brabantse cultuurlandschap, brengt talenten verder in hun ontwikkeling, en zet Brabant op de kaart als bruisende regio. Dat is de uitkomst van de eerste evaluatie van dit talentprogramma, uitgevoerd door TwynstraGudde in opdracht van provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant heeft besloten het programma in 2023-2024 te continueren.

13/01/2023

Activiteitenplan 2023

In de ALV van november jl. werd het activiteitenplan 2023 vastgesteld. De activiteiten zijn reguliere monitor- en beïnvloedingszaken en jaarlijkse lobbyspeerpunten. De actualiteit bepaalt waar nieuwe zwaartepunten zitten en andere verdwijnen.
In 2023 zullen we ons vizier richten op het nieuwe beleidskader Cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd 2030 van de provincie; de verkiezingen voor Provinciale Staten (en dus de Eerste Kamer) maart en daarna de coalitievorming en het post-coronatijdperk en de financiële situatie n.a.v. de hoge inflatie en gestegen energiekosten. We monitoren de Brabantse subsidieregelingen en hun effecten, het cultuurbeleid van de gemeenten en de activiteiten van Kunstloc en Brabant C.
Lees het hele activiteitenplan in bijlage.

23/09/2022

Open call TalentHub Brabant

Ben jij een kunstenaar met een connectie met Brabant? Ben je ambitieus en wil je investeren in de artistieke en zakelijke ontwikkeling van je beroepspraktijk?  Dan kom je misschien in aanmerking voor Inversie, een talentontwikkelingsprogramma in Noord-Brabant voor beeldend kunstenaars. Aanmelden kan tot 29 januari 2023.

23/09/2022

Brief aan partijen PS

dKvB heeft de programmacommissies en besturen van de provincie-afdelingen van de politieke partijen benaderd met haar ideeën voor een inspirerend en effectief Brabants kunst- en cultuurbeleid. Dit in het kader van de Statenverkiezingen maart 2023 en de partijprogramma’s die in deze periode worden vastgesteld.
Lees hier de brief:   2022_Brief Statenverkiezingen

17/09/2022

Standpuntennota dKvB

dKvB heeft haar standpuntennota voor het beleidskader Vrije tijd, Cultuur, Erfgoed en Sport 2023-2030 aan de provincie aangeboden. “Brabant heeft als economische en technologische topregio de creativiteit en artisticiteit van haar kunstenaars hard nodig. Het is van het grootste belang dat de waarde van kunst & cultuur door de provincie erkend wordt. Maar ook boter bij de vis: de cultuursector dient zich niet alleen te kunnen herstellen, maar moet ook structureel versterkt worden. De coronapandemie heeft ons immers geleerd heeft hoe belangrijk kunst & cultuur zijn voor de veerkracht van de samenleving, maar ook hoe kwetsbaar de sector is. Dat belang moet nu geborgd worden, en dus de kwetsbaarheid verminderd.”Persbericht standpuntennota april 2022

20/06/2022

Nieuwsbrief juni 2022