ANBI

De Kunst van Brabant is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschaps-belasting.

Naam instelling

Vereniging De Kunst van Brabant

Fiscaal Nummer

853005114

Statutair gevestigd te

Tilburg

Adresgegevens

Willem II-straat 49
5038 BD Tilburg
info@dekunstvanbrabant.nl

Doelstelling

De Kunst van Brabant zet zich in voor een inspirerend klimaat voor de kunst in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur maatschappelijk erkend zijn en waarin makers en culturele organisaties kunnen gedijen en excelleren. De Kunst van Brabant behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden bij de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten.

Bestuurders

  • Ap de Vries – Voorzitter
  • Christian Godschalk – Penningmeester
  • Paulien Mandos – Bestuurslid
  • Marc Eysink Smeets – Bestuurslid
  • Ad van Rosmalen – Bestuurslid
  • Theo Andriessen – Bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen honorering voor hun bestuurstaken.

Activiteitenplan 2022

Download hier het plan aan activiteiten voor 2022.

JAARVERSLAG 2021

Download hier het verslag van de activiteiten in 2021.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

Download hier het financieel verslag over 2021.

ANBI dKvB 2021

Statuten

Bijgaand de gewijzigde statuten van de Kunst van Brabant, maart 2019.

DOWNLOADEN

DOWNLOAD HIER DE STATUTEN.