AVG

PRIVACY VERKLARING EN COOKIE STATEMENT

De Kunst van Brabant gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie van haar leden en relaties. Hieronder leggen we uit over welke gegevens we beschikken, hoe we deze verwerken en wat u kan doen als u dit niet zou willen.

Welke gegevens ontvangen wij?

Wij verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens voor het doel waarvoor ze nodig zijn: het laten functioneren van de vereniging. Daartoe ontvangen en verwerken we:

  • Lidmaatschap: de gegevens die wij ontvangen via het betreffende aanmeldformulier.
  • Belanghebbenden: de gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor de nieuwsbrief, of in het kader van communicatie met derden.

Je gegevens gebruiken wij om je te informeren, uit te nodigen voor dKvB ledenvergaderingen en bijeenkomsten en facturen te kunnen versturen t.b.v. het lidmaatschap van dKvB

Nieuwsberichten en Nieuwsbrieven / Ledenbrieven bieden we alleen aan als je daar prijs op stelt. Je kunt je op elk moment weer afmelden. Bij nieuwsbrieven en ledenbrieven kan dat via de afmeldlink onder de betreffende e-mail. Bij post kan dat via een e-mail aan: info@dekunstvanbrabant.nl

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens voor het doel waarvoor ze nodig zijn: het laten functioneren van de vereniging. Daartoe ontvangen en verwerken we:

  • Lidmaatschap: de gegevens die wij ontvangen via het betreffende aanmeldformulier.
  • Belanghebbenden: de gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor de nieuwsbrief, of in het kader van communicatie met derden.

Je gegevens gebruiken wij om je te informeren, uit te nodigen voor dKvB ledenvergaderingen en bijeenkomsten en facturen te kunnen versturen t.b.v. het lidmaatschap van dKvB

Hoe kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief?

Nieuwsberichten en Nieuwsbrieven/Ledenbrieven bieden we alleen aan als je daar prijs op stelt. Je kunt je op elk moment weer afmelden. Bij nieuwsbrieven en ledenbrieven kan dat via de afmeldlink onder de betreffende e-mail. Bij post kan dat via een e-mail aan: info@dekunstvanbrabant.nl

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Je gegevens worden in geen enkel (administratief) pakket opgeslagen, uitsluitend op het cloud-netwerk in een beveiligde omgeving. Je gegevens worden bewaard conform vereisten van de Belastingdienst. Deze informatie wordt jaarlijks opgeschoond. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Dit betekent dat we je gegevens bewaren totdat je je afmeldt.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

De vereniging deelt geen persoonsgegevens met derden zonder daarvoor eerst toestemming aan je te vragen.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op een beveiligde server.

Website disclaimer

dKvB maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om dKvB te helpen analyseren hoe de website effectief gebruikt kan worden. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Om dit alles toch veilig te houden hebben wij een bewerkersovereenkomst getekend met Google, is het laatste octet van uw IP gemaskeerd en worden er geen gegevens gedeeld met derde partijen. Er worden ook geen andere diensten van Google gebruikt waardoor er geen data gedeeld wordt.

Contact

U kunt inzage krijgen in uw persoonsgegevens om deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw vragen richten aan: info@dekunstvanbrabant.nl