Lid worden

Direct lid worden

Meld je nu aan.

Waarom lid worden?

  • Voor de oprichting van de Kunst van Brabant in 2013 werd het overkoepelende belang van kunst & cultuur in Noord-Brabant niet of nauwelijks behartigd. Er was geen aanspreekpunt en daardoor was cultuur onvoldoende zichtbaar. Waar de Brabantse en Zeeuwse Werkgevers (BZW) en de Brabantse Milieu Federatie (BMF) als vanzelfsprekend een dergelijke positie innemen, ontbrak die op het vlak van cultuur. In die leemte voorzag de Kunst van Brabant;
  • Samen kun je meer dan alleen. Hoe breder het draagvlak onder culturele professionals en instellingen, hoe krachtiger de vereniging naar buiten kan optreden;
  • Er is minimaal een indirect belang voor iedereen die in de kunst & cultuur actief is: een goede lobby voor kunst & cultuur versterkt de positie ervan in de provincie en daarbuiten. Ook als op het eerste gezicht lijkt, dat bijvoorbeeld een podium geen belang heeft bij provinciaal cultuurbeleid, omdat podia lokaal verankerd zijn, dan nog hebben podia wel degelijk belang bij de ontwikkeling van het theateraanbod en de talentontwikkeling, zoals die vanuit de provincie worden ondersteund, en de wijze waarop het provinciale Brabant C Fonds invulling krijgt;
  • Vanuit de vereniging kunnen collega’s van andere cultuursectoren mede jouw/jullie belangen ondersteunen. Zo komt het krachtiger over als de vereniging zich als geheel uitspreekt over het feit dat er provinciaal beleid dient te worden ontwikkeld voor beeldende kunst, dan wanneer alleen vertegenwoordigers uit de beeldende kunst dat doen;
  • Onderlinge solidariteit is een reden om samen een zo breed mogelijk draagvlak voor kunst & cultuur te creëren. Samen dragen we er zorg voor dat er in Noord-Brabant een rijkgeschakeerd aanbod is voor het publiek – iedereen op zijn of haar manier, van klein naar groot en van groot naar klein;
  • In het grotere geheel, het belang van kunst & cultuur in Noord-Brabant, worden ook de belangen van de individuen en kleinere organisaties meegenomen;
  • De vereniging is een bron van informatie voor de leden en biedt een breder netwerk, dan waar individuele kunstenaars en instellingen in het algemeen over beschikken;
  • De vereniging is een plek voor uitwisseling van ideeën tussen leden onderling en biedt mogelijkheden voor samenwerking en afstemming van activiteiten.