Lid worden

Direct lid worden

Meld je nu aan.

Waarom lid worden?

  • De Kunst van Brabant is hèt aanspreekpunt en dé overlegpartij voor de politici, bestuurders en beleidsmakers van de provincie en de Brabantse steden. We zijn pro-actief, leggen ideeën en signalen van het culturele veld neer daar waar ze opgepakt kunnen worden. We reageren op nieuwe plannen en financieringsregelingen. We zoeken de publiciteit wanneer nodig.
  • Samen staan we sterker. Samen komen we verder dan ieder voor zich. Hoe breder het draagvlak onder de Brabantse culturele professionals en instellingen, hoe krachtiger en gezaghebbender De Kunst van Brabant naar buiten kan optreden en de wensen, ideeën en noden vanuit het culturele veld kan laten horen.
  • Onze lobby voor kunst & cultuur in Brabant versterkt de positie ervan in de provincie en in de steden. Versterkt het draagvlak voor onze sector bij de inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Vergroot de legitimiteit van overheidsbijdragen.
  • De Kunst van Brabant bundelt de belangen van iedereen die actief is in kunst & cultuur, grote en kleine instellingen, beginnende en reeds gevorderde zelfstandigen, beeldend kunstenaars en theatermakers, podia en muzikanten, dansers en musea, werkplaatsen en literatuurhuizen, documentairemakers en componisten etc. etc. Onderlinge solidariteit is een reden om samen een zo breed mogelijk draagvlak voor kunst & cultuur te creëren.
  • De vereniging is een bron van actuele informatie en slimme tips voor de leden. Ze biedt een breed netwerk voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen. En geeft je mogelijkheden voor samenwerking en afstemming van activiteiten.