Over ons

Missie

De Kunst van Brabant streeft naar een inspirerend klimaat voor de kunst in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur een onmiskenbare rol is toebedeeld, en makers en culturele organisaties kunnen gedijen en excelleren.

Visie

De Kunst van Brabant (dKvB) verenigt Brabantse kunstenaars en culturele organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Aangestuurd door de leden treedt dKvB op als spreekbuis, maar ook als gesprekspartner op provinciaal en gemeentelijk niveau. Ze neemt standpunten in, wijst op de kracht van kunst en cultuur en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de randvoorwaarden en het culturele netwerk.

Onze thema’s

  • Wij zetten ons in voor een breed uitgerold provinciaal cultuurbeleid, met ruimte voor talent en mogelijkheden voor vernieuwing en experiment
  • Landelijke, provinciale en lokale financieringsregelingen dienen op elkaar te zijn afgestemd om dit te verwezenlijken
  • Wij streven een sterke infrastructuur na, waarbij in de culturele keten alle schakels verbonden zijn, van kennismaking en educatie via talentontwikkeling tot productie, presentatie en bereik
  • Wij stimuleren de samenwerking tussen de culturele sector en de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties
  • Wij zetten ons in voor de zichtbaarheid en promotie van de Brabantse culturele sector, om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met de Brabantse kunst en cultuur

Kunst is een waarde op zichzelf. Overal in de samenleving is kunst zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Ze is van onbetwistbaar belang om haar educatieve, sociale en economische betekenis.

Doel vereniging

De vereniging heeft tot doel het kritisch volgen van het kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant op provinciaal en gemeentelijk niveau. Zij tracht daarop nadrukkelijk invloed uit te oefenen, met als doel de voorwaarden voor kunst en cultuur te verbeteren. Belangrijk is dat het beleid goed aansluit op de praktijk van culturele instellingen en kunstenaars, en het cultuurbeleid van provincie en gemeenten beter op elkaar wordt afgestemd. Daarnaast maken we ons sterk om de stem van Noord-Brabant op landelijk niveau te laten horen. Door op deze wijze breed in te zetten waarborgen we een kwalitatief hoogstaand aanbod en versterken de positie van kunst en cultuur. De vruchten hiervan worden geplukt door ‘de Brabander’, en bezoekers en kunstenaars van buiten de provincie.

Aantal leden

De Kunst van Brabant telt momenteel circa 210 leden.

BEKIJK ALLE LEDEN

Opdracht

Met input van het culturele veld geeft de vereniging sturing aan de beleidsontwikkelingen voor kunst en cultuur in Noord-Brabant. Dat doet de vereniging zelfbewust en vanuit een constructieve houding, in het besef dat kunst en cultuur van wezenlijk belang is voor de samenleving en voor elk individu.

De vereniging zet zoveel mogelijk de deskundigheid van haar leden in voor de totstandkoming en uitvoering van een doeltreffend kunst- en cultuurbeleid in Noord Brabant.

Door hun deelname aan dKvB legt de vereniging verbindingen tussen culturele instellingen onderling, die zich immers gezamenlijk inzetten voor het belang van kunst en cultuur in de provincie. Ook wordt gestreefd naar verbindingen met andere maatschappelijke sectoren, zoals het onderwijs en het bedrijfsleven.

Draagvlak noodzakelijk

Om met recht dé spreekbuis van het culturele veld in Noord-Brabant te kunnen zijn, dienen er zoveel mogelijk kunstenaars en instellingen aangesloten te zijn bij De Kunst van Brabant. De vereniging vertegenwoordigt de belangen van zzp’ers, musea, festivals, presentatie-instellingen, gezelschappen, onderwijsinstellingen en organisaties op het vlak van kunsteducatie.

WORD OOK LID

Hoe werkt de vereniging?

De leden bepalen koers en beleid van de vereniging. Dat doen zij in de Algemene Ledenvergaderingen, die enkele malen per jaar worden gehouden. Het bestuur bestuurt de vereniging, bereidt besluiten voor en bewaakt de voortgang van de speerpunten die de vereniging jaarlijks vaststelt. Het is tevens het gezicht naar de buitenwereld, vertegenwoordigt dKvB als gesprekspartner en is aanspreekpunt voor derden.

Het bestuur en de leden worden daarbij bijgestaan door de algemeen secretaris, die het secretariaat voert en contactpersoon is van de vereniging.

Verloning

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De secretaris ontvangt een loon op basis van een jaarlijkse overeenkomst.

KvK-nummer: 58362290
RSIN-nummer: 853005114

BEKIJK ONZE JAARVERSLAGEN