ANBI-status

De Kunst van Brabant is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschaps-belasting. 

Naam instelling:
Vereniging De Kunst van Brabant

Fiscaal Nummer:
853005114

Statutair gevestigd te:
Tilburg

Adresgegevens:
Speelhuislaan 155
4815 CD Breda
info@dekunstvanbrabant.nl

Doelstelling:
De Kunst van Brabant zet zich in voor een inspirerend klimaat voor de kunst in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur maatschappelijk erkend zijn en waarin makers en culturele organisaties kunnen gedijen en excelleren. De Kunst van Brabant behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden bij de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten.

Bestuurders:
Ap de Vries          - Voorzitter
Theo Andriessen      - Vice-voorzitter en Penningmeester
Marilyn Jongenelen   - Bestuurslid
Marc Eysink Smeets  -  Bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen honorering voor hun bestuurstaken.

Jaarverslag:
Het jaarverslag van 2020 kunt u hier downloaden, deze is vastgesteld in de ALV van 15 juni jl.:
 

Activiteitenplan:
Het activiteitenplan voor 2021 kunt u hier downloaden:


 

Jaarverslag activiteiten 2019

Jaarverslag activiteiten 2019

Lees hier het verslag van de activiteiten van dKvB over 2019

Jaarverslag 2019

Financiële jaarverslagen

Financiële jaarverslagen

Het financieel jaarverslag van de vereniging over 2020 en over 2019 is vastgesteld in de ALV van 15 juni 2021.

Financieel jaarverslag 2020

Bekijk hier het financieel jaarverslag over 2018, vastgesteld in de ALV van 14 november 2019.

De statuten van de Kunst van Brabant: