ANBI-status

De Kunst van Brabant is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschaps-belasting. 

Naam instelling:
Vereniging De Kunst van Brabant

Fiscaal Nummer:
853005114

Adresgegevens:
Speelhuislaan 155
4815 CD Breda
info@dekunstvanbrabant.nl

Doelstelling:
De Kunst van Brabant zet zich in voor een inspirerend klimaat voor de kunst in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur maatschappelijk erkend zijn en waarin makers en culturele organisaties kunnen gedijen en excelleren.

Bestuurders:
Ap de Vries          - Voorzitter
Theo Andriessen      - Vice-voorzitter en Penningmeester
Marilyn Jongenelen   - Bestuurslid
Marc Eysink Smeets  -  Bestuurslid

Jaarverslag:
Het jaarverslag van 2017 kunt u hier downloaden:
 

Financieel jaarverslag:
Het financieel jaarverslag over 2017 kunt u hier downloaden:

 

Activiteitenplan:
Het activiteitenplan voor 2019 kunt u hier downloaden: