ANBI-status

De Kunst van Brabant is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschaps-belasting. 

Naam instelling:
Vereniging De Kunst van Brabant

Fiscaal Nummer:
853005114

Statutair gevestigd te:
Tilburg

Adresgegevens:
Speelhuislaan 155
4815 CD Breda
info@dekunstvanbrabant.nl

Doelstelling:
De Kunst van Brabant zet zich in voor een inspirerend klimaat voor de kunst in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur maatschappelijk erkend zijn en waarin makers en culturele organisaties kunnen gedijen en excelleren. De Kunst van Brabant behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden bij de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten.

Bestuurders:
Ap de Vries          - Voorzitter
Theo Andriessen      - Vice-voorzitter en Penningmeester
Marilyn Jongenelen   - Bestuurslid
Marc Eysink Smeets  -  Bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen honorering voor hun bestuurstaken.

Jaarverslag:
Het jaarverslag van 2018 kunt u hier downloaden:
 

Financieel jaarverslag:
Het financieel jaarverslag over 2018 kunt u hier downloaden:

 

Activiteitenplan:
Het activiteitenplan voor 2021 kunt u hier downloaden:


 

De statuten van de Kunst van Brabant: