vereniging

Lid worden

Direct lid worden kan hier:

lid worden

Communicatie

Leaflet

Lees hier over het doel van de Kunst van Brabant, wat we doen, het netwerk en hoe je lid kan worden.

Leaflet de Kunst van Brabant
recently_dots.png

Waarom lid worden?


- Het overkoepelende belang van kunst & cultuur wordt in Noord-Brabant niet of nauwelijks behartigd, er was tot voor kort geen aanspreekpunt en daardoor is cultuur onvoldoende zichtbaar naar buiten toe. Een vanzelfsprekende positie die de Brabantse en Zeeuwse Werkgevers (BZW) en Brabantse Milieu Federatie (BMF) innemen, ontbreekt op gebied van cultuur. In die leemte voorziet De Kunst van Brabant;


- Samen kun je meer dan alleen. Hoe breder het draagvlak onder culturele professionals en instellingen, hoe krachtiger de vereniging naar buiten kan optreden;


- Er is tenminste een indirect belang voor iedereen die in de kunst & cultuur actief is:  een goede lobby voor kunst & cultuur in zijn geheel versterkt de positie van kunst & cultuur in de provincie en daarbuiten. Ook al lijkt het op het eerste gezicht dat bijvoorbeeld een podium geen belang heeft bij provinciaal cultuurbeleid omdat podia lokaal verankerd zijn, podia hebben wel degelijk belang bij de ontwikkeling van het theater aanbod, talentontwikkeling die vanuit de provincie worden ondersteund en bij hoe het provinciale Brabant C Fonds invulling krijgt;


- Vanuit de vereniging kunnen collega’s van andere cultuursectoren mede jouw/jullie belangen ondersteunen. Voorbeeld: het is sterker als de vereniging zich als geheel uitspreekt over het feit dat er bijvoorbeeld provinciaal beeldende kunst beleid moet komen dan dat alleen vertegenwoordigers uit de beeldende kunst dat doen;

- Onderlinge solidariteit is een reden om samen een zo breed mogelijk draagvlak voor kunst & cultuur te creëren. Vanuit de idee dat iedereen op zijn of haar manier, van klein naar groot en van groot naar klein, er zorgt voor draag dat er in Noord-Brabant een rijkgeschakeerd aanbod is voor het publiek;


- In het grotere geheel, het belang van kunst & cultuur in Noord-Brabant, worden ook de belangen van de individuen en kleinere organisaties meegenomen;


- De vereniging is een bron van informatie voor de leden en beschikt over een breed netwerk, dat niet altijd vanzelfsprekend is voor individuele kunstenaars en instellingen;


- Samenwerking. De vereniging is ook een plek voor uitwisseling van ideeën tussen leden onderling, biedt mogelijkheden voor samenwerking en afstemming van activiteiten.