AVG

AVG PRIVACY VERKLARING EN COOKIE STATEMENT DE KUNST VAN BRABANT
De Kunst van Brabant gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie van haar leden en relaties. Hieronder leggen we uit over welke gegevens we beschikken, hoe we deze verwerken en wat u kan doen als u dit niet zou willen.
 
Welke gegevens ontvangen wij?
Wij verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens voor het doel waarvoor ze nodig zijn.

Wij ontvangen deze gegevens:
* Lidmaatschap: de gegevens die wij ontvangen via het betreffende aanmeldformulier.
* Belanghebbenden: de gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor de nieuwsbrief, of in het kader van communicatie met derden.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Uw gegevens gebruiken wij om u te informeren, uit te nodigen voor ledenvergaderingen en inhoudelijke bijeenkomsten, en facturen te kunnen versturen t.b.v. het lidmaatschap van de Kunst van Brabant.  

Hoe kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief?
Actuele nieuwsberichten van de Kunst van Brabant willen wij alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. U kunt zich op elk moment weer afmelden. Bij nieuwsbrieven kan dat via de afmeldlink onder de betreffende e-mail. Bij post kan dat via een e-mail aan: info@dekunstvanbrabant.nl.

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Uw gegevens worden in geen enkel (administratief) pakket opgeslagen, uitsluitend op het cloud netwerk in een beveiligde omgeving. Uw gegevens worden bewaard conform vereisten van de belastingdienst. Deze informatie wordt jaarlijks opgeschoond.
Wij bewaren uw persoonsgegevens verder niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Dit betekent dat we uw gegevens bewaren totdat u zich afmeldt.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
De Kunst van Brabant werkt samen met Stichting Bossanova t.b.v. de administratie. Wij hebben met deze partij afspraken gemaakt om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. De vereniging deelt geen persoonsgegevens met derden zonder daarvoor eerst toestemming van u voor te vragen.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Website disclaimer:
De Kunst van Brabant maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om De Kunst van Brabant te helpen analyseren hoe de website effectief gebruikt kan worden. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Om dit alles toch veilig te houden hebben wij een bewerkersovereenkomst getekend met Google, is het laatste octet van uw IP gemaskeerd en worden er geen gegevens gedeeld met derde partijen. Er worden ook geen andere diensten van Google gebruikt waardoor er geen data gedeeld wordt.


Contact
U kunt inzage krijgen in uw persoonsgegevens om deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw vragen richten aan: info@dekunstvanbrabant.nl