Communicatie

Toolkit

Hier kan je de communicatiemiddelen van de Kunst van Brabant downloaden. Deze middelen kan een ieder naar eigen wens inzetten voor het werven van nieuwe leden voor de Kunst van Brabant! Bijgaand ook het pamflet van dKvB die we onder de aandacht brengen van beleidsmakers en uitvoerenden van cultuurbeleid in de provincie Noord-Brabant.

Pamflet "Benut de kracht van kunst en cultuur!"