nieuwsbrief

Nieuwsbrief icoon

De vereniging wil een spreekbuis zijn van de culturele sector en oefent invloed uit op het kunst- en cultuurbeleid van provincie en gemeenten. Zodat de voorwaarden voor kunst en cultuur worden verbeterd, het beleid beter aansluit op de praktijk van culturele instellingen en kunstenaars, het cultuurbeleid van provincie en gemeenten goed op elkaar worden afgestemd en ook landelijk de stem van Brabant wordt gehoord!