Oproep: Benut de kracht van kunst en cultuur!

25/01/18

Bijlage Downloaden

logodkvb.png

Benut de kracht van kunst en cultuur! Dat is in het heel kort de oproep die de leden van De Kunst van Brabant aan de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten doen.

Noord-Brabant is sterk in kunst en cultuur. Provincie, gemeenten en het culturele veld hebben – ondanks soms forse tegenwind - een vruchtbare voedingsbodem gecreëerd voor een goede toekomst voor de kunsten en de cultuur in Brabant. Onze provincie is een kraamkamer voor talent en staat hoog op de ranglijst van creatieve kennisregio’s. De hele culturele keten is aanwezig en kenmerkt zich door dynamische wisselwerking, innovatie en een breed publieksbereik. Er is veel bereikt, maar er liggen nog volop kansen en er is nog veel te doen.
Daarom doen we nu een oproep en geven we beleidsmakers op provinciaal en gemeentelijk niveau in Brabant een aantal voorstellen mee. 
Momenteel wordt er gewerkt aan de uitgangspunten voor een nieuw kunst- en cultuurbeleid voor Brabant. Als voorbereiding voor een nieuwe cultuurplanperiode en als opmaat voor een invulling van de recent door de Raad voor Cultuur gepresenteerde ideeën voor een versterking van de rol van de regio binnen het cultuurbeleid. Met het pamflet roepen we beleidsmakers op om de Brabantse cultuursector – instellingen én makers – tijdig en intensief te betrekken.

Ons streven is een warm en inspirerend klimaat voor kunst en cultuur in Noord-Brabant, waarin kunst en cultuur maatschappelijk relevant zijn en waarin makers en culturele organisaties kunnen gedijen en excelleren. Daarbij horen een samenhangend kunst- en cultuurbeleid van provincie en gemeenten gezamenlijk en een tussen de provincie en gemeenten geharmoniseerde financieringsregeling. We zijn als belangenvereniging van de cultuursector benieuwd of het ook die kant op gaat en gaan daarover graag in gesprek.
 

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn