Persbericht: Het is van het grootste belang dat de waarde van kunst & cultuur door de provincie erkend wordt

13/04/22

Bijlage Downloaden

recently_dots.png

dKvB stuurde op 13 april het volgende persbericht uit:

Coronaperiode toont aan: kwetsbaarheid cultuursector moet verminderd worden 

dKvB: Brabant heeft als economische en technologische topregio de creativiteit en artisticiteit van haar kunstenaars hard nodig    

Voor het nieuwe beleidskader Vrije tijd, Cultuur, Erfgoed en Sport 2023 – 2030 is het van het grootste belang dat de waarde van kunst & cultuur door de provincie erkend wordt. Maar ook boter bij de vis: de cultuursector dient zich niet alleen te kunnen herstellen, maar moet ook structureel versterkt worden. Vereniging De Kunst van Brabant (dKvB) stelt in haar standpunt, dat vandaag aan de provincie is aangeboden, dat de coronapandemie ons geleerd heeft hoe belangrijk kunst & cultuur zijn voor de veerkracht van de samenleving, maar ook hoe kwetsbaar de sector is. Dat belang moet nu geborgd worden, en dus de kwetsbaarheid verminderd.       

Brabant heeft als technologische en economische topregio de kunsten en haar creativiteit en artisticiteit hard nodig. Zonder de autonome en nieuwsgierige houding van kunstenaars zijn er geen culturele topevenementen en creatieve industrie mogelijk. En zonder de inzet van hun competenties is er weinig inspiratie voor duurzame maatschappelijke vernieuwing en transities. 
De provincie moet in haar beleid daarom vertrekken vanuit de erkenning van de autonome waarde van kunst in de samenleving, zo stelt dKvB. Dan moet er wel voldoende ruimte en steun zijn voor experiment en innovatie, te vergelijken met fundamentele wetenschap. Die ruimte zou verankerd moeten worden in elke culturele investeringsregeling: 20% van het budget voor vernieuwing en experiment.
    
Van daaruit kunnen kunst & cultuur vervolgens bijdragen aan andere beleidsdoelen van de overheid, zoals aan het onderwijs, de kwaliteit van het vestigingsklimaat, het welzijn van mensen en aan de levendigheid van Brabant voor haar inwoners - het motto dat de provincie gekozen heeft voor haar beleid 2023 – 2030.
dKvB: “Laat het initiatief aan de kunst. En verrijk de culturele sector met middelen en mogelijkheden. Een eenvoudige en heldere investeringsmethodiek waarin de belangen van een inclusief beleid en een divers publiek en diverse makers tot uiting komen is de verantwoordelijkheid van de provincie (en de gemeenten).” Alleen dan is volgens dKvB cultureel leven op een ambitieus niveau mogelijk. 

dKvB stelt voor om bij elke provinciale beleidsontwikkeling en in elk beleidskader een paragraaf op te nemen hoe kunstenaars betrokken kunnen worden bij het opstellen en het uitvoeren ervan. En dKvB pleit ervoor dat in alle provinciale investerings- en innovatiebudgetten 2% van de middelen besteed worden om bij de beoogde veranderingen en transities de competenties van kunstenaars te gaan inzetten.   

Overigens blijft dKvB van mening dat kunst geen onderdeel zou moeten zijn van vrijetijdsbeleid.        

Lees onze Standpuntennota in bijlage.

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn