Memo van Van Pinxteren n.a.v. vragen Statendag 25 september jl.

26/10/20

Bijlage Downloaden

recently_dots.png

Lees bijgevoegd het memo van Van Pinxteren waarin hij vragen beantwoordt die zijn gesteld tijdens de Statendag van 25 september jl. De provincie heeft bekend gemaakt niet onder tijdsdruk grote koerswijzigingen te willen maken. Mede vanwege de coronacrisis. In december presenteert gedeputeerde Van Pinxteren zijn beleidskader vrije tijd, sport en cultuur 2021 – 2023. En daarna wil hij werken aan een visie op het brede beleidsveld vrije tijdseconomie, cultuur, erfgoed en sport per 2023. Het beleidsproces is dus in twee fasen geknipt.

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn