Persbericht: Theatrale blokkade entree Provinciehuis bij installatie nieuwe college Gedeputeerde Staten # WIJWILLENWELCULTUUR

15/05/20

Bijlage Downloaden

deKunstvanBrabant_IWF_7328-web.jpg

Theatrale blokkade entree Provinciehuis bij installatie nieuwe college Gedeputeerde Staten # WIJWILLENWELCULTUUR

De Kunst van Brabant in actie voor behoud van provinciaal cultuurbeleid

Vandaag, 15 mei 2020, heeft de vereniging de Kunst van Brabant de entree van het Brabantse Provinciehuis op een theatrale wijze geblokkeerd. De ongerustheid over de consequenties voor het culturele veld van het bestuursakkoord tussen VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant is groot. Velen wilden naar ’s-Hertogenbosch komen om te protesteren. Uit respect voor de Corona-voorschriften is opgeroepen om thuis te blijven en heeft de protestactie een theatrale vorm gekregen.

Een grote berg theaterstoelen uit diverse theaters zijn opgestapeld voor de entree van het provinciehuis. Alsof ze door een shovel bij elkaar zijn gekwakt. 3 reuzen komen bij de stapel stoelen met hun geplaceerde kaartje voor de voorstelling. Wanhopig proberen zij hun stoel te vinden. Tevergeefs. Teleurgesteld druipen ze af.

Met dit beeld schetst de Kunst van Brabant een metafoor voor wat het culturele veld te wachten staat als de voorgenomen plannen doorgevoerd worden. De actie is tot stand gekomen met medewerking van actrice Wendell Jaspers en en Jetse Batelaan (Theater Artemis) die ook samen met Piet Menu (Het Zuidelijk Toneel) tekende voor het concept. De actie wordt ondersteund door velen en gerealiseerd met de inzet van de productieafdelingen van Theater Artemis, Het Zuidelijk Toneel, Theater aan de Parade en ZZP’ers werkzaam voor diverse festivals.

De actie is het begin van een reeks om het beleid bijgesteld te krijgen. Een petitie van de Kunst van Brabant is in twee dagen reeds meer dan 15.000 maal ondertekend.

Voor behoud van cultuur in Brabant

Het nieuwe provinciale bestuur - nu zonder gedeputeerde voor cultuur – miskent de bijdrage van kunst en cultuur voor de Brabantse samenleving en schoffeert makers, kunstenaars, artiesten en culturele instellingen door ze weg te zetten als onderdeel van ‘vrije tijd’. Daarnaast wordt afbouw van subsidierelaties aangekondigd onder het motto ‘naar het nieuwe normaal na 2023’. Het voornemen om cultuur als provinciale kerntaak af te bouwen gaat voorbij aan de bewezen bijdrage van kunst en cultuur aan de Brabantse economie, aan het onderwijs en aan het woon-, werk- en vestigingsklimaat in onze provincie.

Vereniging De Kunst van Brabant taxeert dat het nieuwe provinciale cultuurbeleid contraproductief zal werken: door het cultuurbudget af te bouwen komt er op termijn minder cultuurgeld uit “Den Haag” naar Brabant, de samenwerking op dit punt met de vijf grootste gemeenten wordt in de waagschaal gelegd en de zo gewenste internationale profilering van Brabant als innovatieve en creatieve kenniseconomie krijgt een knauw.
Juist nu de corona-crisis de cultuur zo hard raakt, komt de nieuwe coalitie met dit afbraakbeleid en nog eens over heen. Ze toont gebrek aan empathie, saamhorigheidsgevoel en kennis over wat er leeft in de Brabantse samenleving. De overgrote meerderheid van de Brabanders namelijk, vindt kunst en cultuur belangrijk (80%), ook voor de Brabantse identiteit (70%) en bezoekt culturele activiteiten (90%) en/of beoefent zelf culturele activiteiten (60%). En ruim een derde van de Brabantse bevolking is als vrijwilliger actief in de culturele sector (bron: De Waarde van Cultuur, 2018, rapport in opdracht van de provincie). Dit rapport bevestigt bovendien dat de culturele sector positief bijdraagt aan de economische expansie en werkgelegenheid in Noord- Brabant. Daar hoort een krachtig provinciaal cultuurbeleid bij.

De Kunst van Brabant is belangenorganisatie van de culturele sector in deze provincie. Meer dan 200 organisaties en kunstenaars zijn lid van deze vereniging.________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Meer informatie bij dKvB bestuurslid Marc Eysink Smeets, telefoon: 06 5343 6972, mail: marc.eysinksmeets@messo.nl en info@dekunstvanbrabant.nl, www.dekunstvanbrabant.nl, www.wijwillenwelcultuur.nl

Meer informatie

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn