Brief aan de werkgroep Harmonisatie

12/06/19

Bijlage Downloaden

recently_dots.png

Bijgaand de brief die de Kunst van Brabant stuurde aan de werkgroep Harmonisatie. Daarin uitgangspunten en kader harmonisatie Brabantse financieringsregelingen cultuur en het verzoek om een gesprek daarover.


"Geachte mevrouw Dornseiffer,

We pakken de handschoen op, en denken mee over de beoogde harmonisatie van subsidieregelingen in de culturele sector. We, dat is De Kunst van Brabant (dKvB), de belangenvereniging van kunstenaars/makers en culturele organisaties in de provincie Noord-Brabant. 

De Kunst van Brabant dacht proactief mee bij de totstandkoming van het regioprofiel cultuur van BrabantStad “Brabant maakt het”.En dat doen we ook bij de daarin geformuleerde ambitie van de bestuurders van BrabantStad om de culturele subsidieregelingen van de provincie en de 5 grootste Brabantse gemeenten te harmoniseren. Een paar maanden geleden boden wij gedeputeerde Henri Swinkels onze denkrichting over de beoogde harmonisatie aan. Een ‘document-in-progress’ dat tot stand komt in een gezamenlijke actie van onze leden. De Kunst van Brabant ondersteunt het idee van harmonisatie van financieringsregelingen voor de culturele sector. En we sluiten aan bij uitgangspunten die reeds door uw werkgroep geformuleerd zijn (volgens de website van Kunstloc): toegankelijkheid, transparantie en vermindering van lasten en regeldruk. Harmonisatie van de regelingen levert onmiskenbaar voordelen op zoals vermindering van planlast en verantwoordingslast. 

Maar er zijn ook risico’s aan verbonden: beperking van de mogelijkheid tot maatwerk-afspraken tussen cultuurinstelling en de bestuurlijke uitvoeringsorganisatie bijvoorbeeld. En het minder goed mee kunnen wegen van typisch lokale mogelijkheden en contexten. 

We vroegen ons af: wanneer kunnen de makers/kunstenaars en culturele instellingen in onze sector tevreden zijn met harmonisatie, met een op elkaar afgestemd stelsel van financieringsregelingen van provincie en gemeentes? Wat vinden we dan belangrijk? En dat leidde tot een ‘denkkader’ met voorwaarden en oproepen.
 

Bijgaand bieden wij u dit document aan. Maak er gebruik van, doe er uw voordeel mee. Uw werkgroep is op dit moment immers druk met het voorbereiden van een advies over harmonisatie. Dat harmonisatie wenselijk is, is evident. Bij De Kunst van Brabant komen wekelijks signalen binnen over het huidige gebrek aan afstemming bij subsidievoorwaarden, aanvraagprocedures, beoordelingstrajecten en verantwoordingsrichtlijnen en de energielek en planlast die dat teweegbrengt. Dat kan anders, dat moet anders.

We zijn oprecht benieuwd naar de opvattingen en resultaten van uw werkgroep op dit punt en wachten met spanning af waar u mee gaat komen.       

En vanzelfsprekend willen we deze brief en bijlage graag toelichten en met u in gesprek gaan over de wenselijkheden en mogelijkheden van harmonisatie van subsidieregelingen, tussen gemeenten onderling, tussen provincie en gemeenten en tussen gemeenten/provincies en het rijk.     

Met vriendelijke groet, namens bestuur en leden van De Kunst van Brabant,

Ap de Vries, voorzitter"

 

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn