Nieuw lid: De Fabriek

22/02/19
De Fabriek.jpg

De Kunst van Brabant heet De Fabriek welkom als nieuw lid van de vereniging. 

De Fabriek is gevestigd in een oude fabriekshal uit de jaren 60. Ooit gebouwd als boekbinderij. Sinds 1980 heeft ze de functie als thuisbasis van Kunstenaarsinitiatief De Fabriek gekregen.

DOEL:

1. De Fabriek heeft als doel het scheppen en instandhouden van voorwaarden waaronder kunst geproduceerd, gepresenteerd en bediscussieerd kan worden;

2. Via het werk van kunstenaars te functioneren als een ontmoetingsplaats voor kunstenaars onderling en voor kunstenaars en publiek;

3. Mogelijkheden te bieden aan kunstenaars om projecten te bedenken, te verwezenlijken en te tonen die de ontwikkeling van kunst en kunstenaars ten goede komen;

4. Andere projecten in dit kader te tonen en hiervoor informatie te geven aan kunstenaars en publiek;

5. Het bevorderen van contacten en uitwisselingen tussen kunstenaars, kunstenaarsinitiatieven en kunstinstellingen zowel regionaal, nationaal als internationaal;

Deze doelen worden verwezenlijkt in de projecten die zij draait en dus ook door de kunstenaars die bij De Fabriek een werkperiode hebben. De kunstenaars: of worden uitgenodigd voor een werkperiode in De Fabriek, of dienen een voorstel voor een werkperiode bij De Fabriek in.

Dit kan voor een solo zijn (een werkperiode voor een kunstenaar of kleine groep kunstenaars) of een groepsshow waar meerdere kunstenaars in werken.

Tijdens de werkperiode krijgen de kunstenaars de vrijheid en mogelijkheid om nieuw werk te realiseren en nieuwe stappen te maken binnen zijn of haar werk die elders onmogelijk te realiseren zouden zijn. De Fabriek stimuleert het experiment en de verdieping tijdens de werkperiodes van de kunstenaars bij haar. 

Elke werkperiode eindigt met een opening en een korte tentoonstelling voor publiek.
De openingen en andere publieksmomenten fungeren als een ontmoetingsplek voor kunstenaars onderling en voor de kunstenaar(s) en het publiek. Tijdens deze momenten kunnen de kunstenaars met elkaar en het publiek in discussie treden over het gepresenteerde werk, de kunst en kunstpraktijk

SOCIAL MEDIA:
https://www.facebook.com/defabriek

WIKI PAGINA:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstinstelling_De_Fabriek

Meer informatie

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn