Kunst in de politieke programma's | Statenverkiezingen 2019

08/02/19

Bijlage Downloaden

recently_dots.png

Het LKCA bracht in kaart welke informatie de politieke partijen over kunst in hun programma opnamen.

Noord-Brabant: De provincie bewaakt de toegankelijkheid van cultuur voor alle Brabanders

Cultuureducatie en -participatie

De meeste politieke partijen zijn het er over eens dat talentontwikkeling belangrijk is voor een vitaal cultuursysteem. D66 wil dat de provincie de Talenthubs uitbreidt zodat meer talenten ook langer ondersteund kunnen worden. Ook wil D66 cultuureducatie uitbreiden in een aantal deelnemende gemeenten en scholen en een samenwerking met pabo’s aangaan. Cultuur toegankelijk maken voor alle burgers vinden alle politieke partijen belangrijk. GroenLinks ziet graag een cultuurbeleid dat hierbij extra focust op de participatie van jongeren. Het aanbod moet hiervoor niet alleen in hoofdsteden top zijn, maar overal. Ook voor (buitenschoolse) cultuureducatie wil GroenLinks samenwerking met gemeenten. Voor de PvdA is het belangrijk dat iedere Brabander toegang heeft tot culturele en sportvoorzieningen binnen een redelijke afstand.

De provincie als schakel in de culturele keten
De VVD benadrukt de zelfstandige rol van amateurkunst in de lokale maatschappij. De overheid moet dan ook een beperkte rol hebben. Ook GroenLinks wil een vrij beperkte (actieve) rol voor de overheid, waarin de provincie via regelingen waakt voor goede toegankelijkheid en talentontwikkeling.

D66 ziet ook een regierol voor de gemeente in de ontwikkeling van een cultureel ‘ecosysteem’. D66 wil investeren in cultuureducatie en talentontwikkeling zodat het systeem zichzelf in stand kan houden. De verschillende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hierin ieder een eigen rol. D66 erkent dat het culturele veld hierin vooruit loopt. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren moet het beleid van subsidieaanvragen versimpeld en geüniformeerd worden, één aanvraag voor één project. Ook wordt er verder gewerkt aan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen cultuur en bijvoorbeeld zorginstellingen of onderwijs.

De VVD ziet voornamelijk een rol voor de provincie in het stimuleren van excellentie binnen het culturele veld, ook buiten de Randstad. De VVD vind dat gemeenten en het Rijk hier nog te weinig in investeren. Het maakt hierin niet uit of de culturele activiteiten een regionaal, landelijk en zelfs internationaal karakter hebben.

Aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor cultuurmakers
Kunst en cultuur dragen op lokaal en regionaal in belangrijke mate bij aan het vestigingsklimaat voor zowel werknemers als makers van cultuur. D66 wil het vestigingsklimaat voor makers verbeteren door te investeren in werkgelegenheid en oefenlocaties. Voor D66 is Brabant als vestigingsplaats aantrekkelijk omdat verschillende omgevingselementen snel en goed bereikbaar zijn, zoals cultuur-historisch erfgoed en rust. De provincie doet er volgens D66 goed aan om dit Brabantse mozaïeklandschap tot een onderscheidend concurrentievoordeel van Noord-Brabant te maken. Dit willen ze doen door verdere ontwikkeling te stimuleren en door het Brabantse mozaïek actief te promoten als onderdeel van het Brabantse verhaal.

ChristenUnie-SGP vindt bewustwording van burgers ten aanzien van het provinciale erfgoed erg belangrijk. Zij focussen vooral op steun aan lokale initiatieven voor het behoud van (religieus) erfgoed en deze her te bestemmen.

D66 wil leegkomend erfgoed inzetten voor creatieve broedplaatsen waar kunstenaars, ondernemers en overheden kunnen samenwerken. Als voorbeeld kijken ze naar succesverhalen van de voorgaande periodes. D66 ziet een sterkere ondersteunende rol voor VisitBrabant in het promoten van de Brabantse cultuur en individuele makers.

GroenLinks wil cultureel ondernemerschap stimuleren om zo een gezonde financieringsmix voor cultuur te ontwikkelen. Ook willen zij in regionale en nationale context de ‘culturele iconen’ van Brabant stimuleren en nieuwe kansen (laten) scheppen.

Samenwerking op nationaal en internationaal niveau
Het cultuursysteem eindigt niet bij de provinciegrenzen. Daarom vindt D66 dat er geïnvesteerd moet worden in meer culturele activiteit door Noord-Brabantse instellingen in het buitenland, bijvoorbeeld optredens, exposities of docentschappen. Daarnaast wil D66 kijken of de provincie een koppeling mogelijk is tussen het TalentHub-programma en het initiatief We Are Public.

GroenLinks wil voor de versterking van de Brabantse Culturele sector intensievere samenwerking zien, bijvoorbeeld tussen Brabantse steden. Dit zou Europese en rijksubsidies aanspreken alsmede particuliere fondsen en het bedrijfsleven aanspreken.

Ook de VVD zet in op samenwerking tussen Brabantse steden om de culturele sector te versterken. Zij zetten in op BrabantStad: een samenwerking tussen de vier grote steden in Brabant die ieder een regio vertegenwoordigen (Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch).

(Bronnen: de beschikbare vastgestelde partijprogramma’s tot en met 21 januari 2018: D66, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, VVD)
 

Meer informatie

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn