Nieuw lid: Marieke Vromans

07/02/19
MV_portret_fotograaf_Sophie Bremer.jpg

De Kunst van Brabant verwelkomt Mariek Vromans als nieuw lid van de vereniging!

Marieke Vromans | Stedelijke acupuncturist

"Ik breng het leven terug in straten, buurten, wijken en steden. Dit doe ik op een heel natuurlijke manier. Door interventies te plegen maak ik de stad als geheel beter voor bewoners, bezoekers én bestuurders. Ik noem mijn pleksgewijze aanpak daarom stedelijke acupunctuur.

Ik geloof in de stad waar iedereen zich veilig voelt; verbonden met zichzelf, elkaar en de omgeving. Waar men zich onderdeel voelt van het geheel en als vanzelfsprekend zorgdraagt voor de ander en de leefomgeving.

Ik geloof dat deze verandering van de samenleving vraagt om een verandering van de manier waarop we omgaan met de ruimte waar we daadwerkelijk samen-leven. Onze straten, buurten, steden en landschappen moeten worden vormgegeven met hart en ziel. Persoonlijk, verrassend, betekenisvol en groen.

Dit vraagt een andere kijk en anders denken van onze beleidsmakers en ruimtelijk vormgevers. Een verschuiving van ‘ego’ naar ‘eco’. Ik geloof dat kunst hierin een grote rol kan spelen en dat kleine impulsen een groot verschil kunnen maken.

Ik wil het systeem veranderen, niet ontwerpen vanuit efficiëntie maar vanuit persoonlijkheid, verhaal, identiteit, authenticiteit, genius loci, ontmoeting & mensen."

Meer informatie

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn