Minister roept op tot eenheid en solidariteit

23/01/19

Bijlage Downloaden

.jpeg

Maandag 21 januari was de Kunst van Brabant aanwezig bij de werkconferentie Arbeidsmarktagenda.

Samen werken naar het nieuwe normaal: een eerlijke beloning, professionalisering en ruimte voor ondernemerschap voor alle makers/werkenden in de culturele en creatieve sector.

Minister Van Engelshoven was de hele middag aanwezig bij de werkconferentie. Zij hield een pleidooi voor meer eenheid en solidariteit in de culturele sector.

“Weet dat je van essentieel belang voor de samenleving bent. Laat een verenigde sector zien. Toon meer eenheid tussen de verschillende sectoren. Laat je niet tegen elkaar uitspelen. Dit is nodig om je positie te versterken en om te laten zien dat de Fair Practice Code van belang is.”
Ze stelt voor om de FPC als subsidievoorwaarde bij de fondsen neer te leggen, om gemeenten en provincies te stimuleren dit ook te doen.
Hiernaast benadrukte de minister dat we de makers moeten koesteren. Zonder makers geen kunst. Ook benoemde ze het belang van experiment en onderzoek. “We moeten ruimte houden voor experiment anders krijgen we stilstand.”

Zie de bijlage voor het volledige verslag van de dag.

De Arbeidsmarktagenda is een agenda van de brede culturele en creatieve sector; Kunsten ’92 heeft dat proces in de ontwikkelfase gefaciliteerd, in opdracht van OCW.

Vertegenwoordigers uit de culturele en creatieve sector hebben afgesproken dat de aansturing van de Arbeidsmarktagenda, en de bijbehorende inzet van middelen, een gezamenlijke aangelegenheid is. Zij hebben daartoe een Regiegroep in het leven geroepen. Voor het beheer en verdelen van de middelen is een Stichting Middelen Arbeidsmarkagenda Culturele en Creatieve Sector (SMACC) opgericht.

Regiegroep

Om uitvoering en borging van de voortgang te garanderen is een Regiegroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de Federatie Cultuur, de Federatie Creatieve Industrie, de Kunstenbond, Kunsten ’92, de Raad voor Cultuur, de Akademie van Kunsten, de rijkscultuurfondsen, OCW en Erik Akkermans als adviserend lid (voorheen voorzitter van de werkgroep Arbeidsmarktagenda). Deze Regiegroep wordt voorgezeten door Evert Verhulp, kroonlid van de SER en voorzitter van de Commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector, die in 2017 het rapport “Passie Gewaardeerd” heeft gepubliceerd. De Regiegroep wordt mede ondersteund door Gerard van Essen (SER-secretariaat).

Aanjagers

De Arbeidsmarktagenda kent zo’n 21 agendapunten, te clusteren in vier centrale thema’s die overeenkomen met de richtingen die het advies van de SER en RvC hebben gewezen. Om te zorgen dat de sector ook daadwerkelijk aan de slag zou gaan en blijven met deze agendapunten is er voor elk onderwerp één instelling aangewezen als ‘aanjager’. Deze instelling heeft het onderwerp geadopteerd en zorgt er voor dat er beweging wordt gemaakt.

De conferentie biedt een goede gelegenheid om na een jaar werken voor de eerste keer de balans op te maken. Zijn we op de goede weg? Maken we voortgang? Hebben we de mogelijkheden en de hindernissen voldoende goed in beeld?


Voor meer achtergrondinformatie:
https://www.naarhetnieuwenormaal.nl/verder-inlezen/
 

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn