Wijzigingen Impulsgeldenregeling 2019

05/12/18
recently_dots.png

De Provincie Noord-Brabant is voornemens enkele wijzigingen door te voeren in de Impulsgeldenregeling. Deze wijzigingen moeten nog worden bevestigd door Gedeputeerde Staten. De drie belangrijkste voorgenomen aanpassingen zijn:

* Het aan te vragen bedrag wordt gemaximaliseerd: aanvragers kunnen maximaal €124.999,- aanvragen. Bij grote aanvragen vanaf €50.000,- wordt nog steeds gevraagd om een ondernemingsplan van maximaal 10 A4; bij kleinere aanvragen t/m €49.999 wordt een projectplan van maximaal 4 A4 ingediend.

* De beoordelingsprocedure wordt vereenvoudigd: de jury wordt een adviescommissie. Vanaf 2019 is het de bedoeling dat een Adviescommissie in wisselende samenstelling de aanvragen beoordeelt. Dit resulteert in een advies: positief of negatief. Deze adviezen vormen dan de basis voor de subsidiebesluiten. Het gesprek tussen aanvrager en Adviescommissie waarbij de aanvrager zijn/haar plan nader kan toelichten (voorheen “pitch voor de jury” genoemd) zal blijven bestaan.

* drie tranches in plaats van vier: omdat in 2018 opnieuw voertijdig het subsidieplafond bereikt is wordt de regeling in 2019 over drie in plaats van vier termijnen verdeeld. 

Openstelling
Als Gedeputeerde Staten instemmen, kunnen er vanaf 7 januari 2019 weer aanvragen voor kennisvouchers, crowdfunding en de Brabantse cultuurlening worden ingediend. Een aanvraag voor subsidie impulsgelden zal dan gedurende een van de drie indientermijnen kunnen worden ingediend: 14 t/m 20 januari, 29 april t/m 5 mei en 23 t/m 29 september.

Zie voor meer informatie: https://www.bkkc.nl/nieuws/2018-december/gs-besluiten-over-nieuw-budget-voor-impulsgeldenpr
 

Meer informatie

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn