Wijziging Impulsgelden 2019

05/12/18
recently_dots.png

Provinciale Staten stellen 2,2 miljoen beschikbaar voor de impulsgeldenregeling in 2019. 

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regeling. (Integraal overgenomen van de website van Kunstloc).

Het aan te vragen bedrag wordt gemaximaliseerd: aanvragers kunnen maximaal €124.999,- aanvragen. Bij grote aanvragen vanaf €50.000,- wordt nog steeds gevraagd om een ondernemingsplan van maximaal 10 A4; bij kleinere aanvragen t/m €49.999 wordt een projectplan van maximaal 4 A4 ingediend.

De beoordelingsprocedure wordt vereenvoudigd: de jury wordt een adviescommissie. Vanaf 2019 is het de bedoeling dat een Adviescommissie in wisselende samenstelling de aanvragen beoordeelt. Dit resulteert in een advies: positief of negatief. Deze adviezen vormen dan de basis voor de subsidiebesluiten. Het gesprek tussen aanvrager en Adviescommissie waarbij de aanvrager zijn/haar plan nader kan toelichten (voorheen “pitch voor de jury” genoemd) zal blijven bestaan.

Een aanvraag voor subsidie impulsgelden kan worden ingediend gedurende een van de drie indientermijnen: 14 t/m 20 januari, 29 april t/m 5 mei en 23 t/m 29 september. Bij de eerste indientermijn vinden in de laatste twee weken van februari de gesprekken met de Adviescommissie plaats.
 

Meer informatie

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn