Nieuw lid: MAD emergent art center

26/11/18
.jpeg

De Kunst van Brabant verwelkomt nieuw lid MAD!

MAD fungeert als laboratorium, platform en provider voor ‘emergent art’: kunst die ontstaat vanuit het spanningsveld tussen culturele – en cutting-edge technologische ontwikkelingen. MAD houdt haar raakvlakken zo groot mogelijk en richt zich tot kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, technologen, publieksgroepen, onderwijs-instellingen, overheden en bedrijven. Dit gebeurt zowel regionaal, nationaal als internationaal. Het gebruik van netwerken zoals het internet, ICT en nieuwe media bieden de mogelijkheid onderzoek, productie, presentatie, distributie en discussie op interactieve wijze aan de orde te stellen en voor brede publieksgroepen toegankelijk te maken.

Activiteiten worden ontwikkeld en gerealiseerd op basis van een aantal kerntaken:

MAD lab – Laboratorium voor technologie en kunst (creative lab)
MAD events – Presentatie, discussie en distributie van emergent art
MAD netwerk – Platform voor kunstenaars, onderwijs, onderzoekers en technologen.
Open Data – Platform voor dataproducenten, dataverwerkers en datagebruikers.

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn