Werkplan 2019 de Kunst van Brabant

14/11/18

Bijlage Downloaden

recently_dots.png

"2019 wordt een belangrijk jaar voor de Brabantse culturele sector. Natuurlijk vanwege de provinciale statenverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming binnen de provincie. Ook omdat de voorbereidingen voor een nieuwe cultuurplanperiode (2021 – 2014) in volle gang zijn en de daarmee gepaard gaande evaluatie van de huidige periode. Maar vooral omdat de provincie Noord-Brabant en de 5 grootste Brabantste gemeenten - als Taskforce Cultuur BrabantStad - een cultureel regioprofiel presenteren en gaan uitvoeren (proeftuinen); met als doel een meer gezamenlijk en onderling geharmoniseerd cultuurbeleid. Dit biedt kansen voor de Brabantse kunst- en cultuursector, maar vereist een pro-actieve kritisch contructieve blik vanuit de Kunst van Brabant; in elk geval om er voor te zorgen dat ideëen, wensen en behoeften van de makers en culturele instellingen goed gehoord en erkend worden en dat we tijdig bij de plannen en de uitwerking ervan betrokken zijn."

Een stuk uit het Werkplan 2019 van de Kunst van Brabant. Geschreven door voorzitter Ap de Vries. 

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn