Wave of Tomorrow

Beeldcultuur
    afbeelding Wave of Tomorrow.jpg

Wave of Tomorrow ontwikkelt en presenteert interactieve kunstprojecten om het publiek op een laagdrempelige en aansprekende manier te betrekken bij actuele maatschappelijke vraagstukken. In deze kunstprogramma's staat de mens in haar stedelijke omgeving - nu en in de toekomst - centraal. Of het nu gaat om projecten rond toekomstige vormen van (samen)wonen en de slimme stad, of het stimuleren van contact door speelse interventies; ze staan allemaal in het teken van hoe wij ons verhouden tot elkaar en tot ons leefdomein. Wave of Tomorrow functioneert als platform, presentatieplek en pionier.