Copy
Nieuws de Kunst van Brabant december2020
View this email in your browser
Beste relaties van De Kunst van Brabant,

Onze laatste Nieuwsbrief van 2020. Wat een jaar. Voor een aantal cultuurinstellingen succesvol, want met een vierjarige subsidietoekenning. Voor de meeste zorgelijk, want de crisis hakt er steeds harder in. Voor alle kunstenaars en cultuurinstellingen ronduit teleurstellend, want het provinciebestuur zet de onzalige plannen en bezuinigingen uit het bestuursakkoord hardnekkig door. Ondanks gewijzigde omstandigheden en de vele redenen om een empathischer en meer perspectiefrijk beleid te voeren. dKvB blijft knokken voor een eigentijds en uitdagend cultuurbeleid, in concrete stappen, vanaf begin volgend jaar. 
Een gezond 2021 gewenst, in alle opzichten! 
Teleurstellend provinciaal beleidskader vrije tijd, cultuur en sport

Het provinciebestuur heeft zojuist zijn beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021 – 2022 ter besluitvorming naar PS gestuurd. Kunst en cultuur als onderdeel van vrije tijd en recreatie en bovendien losgekoppeld van erfgoed: dKvB blijft zich ertegen verzetten. Net als tegen de voorgenomen bezuinigingen; als eerste die op het impulsgeldenprogramma. Onze reactie op dit beleidskader publiceren we eerste helft januari.

In de aanloop naar het nieuwe provinciaal beleidskader spraken we met de meeste fracties binnen PS. We reageerden op de volstrekt onvoldragen SWOT-analyse die de provincie liet opstellen. dKvB leverde input voor een bijeenkomst van PS over het beleidskader (27 november) en riep daarin op voor een ‘beleidsarme’ periode, zonder beleidswijzigingen en bezuinigingen, omdat de kunst- en cultuursector ruimte voor herstel na de coronacrisis heel hard nodig heeft. Je leest het hier

Via een persbericht maakte dKvB 10 december haar ongenoegen duidelijk over de halvering van het impulsgeldenprogramma. “Juist dit programma kan goed ingezet worden om kunstenaars een zetje in de rug te geven om te gevolgen van de coronacrisis te boven te komen”.  

Om meer inzicht te bieden in de waarde van kunst, cultuur en creativiteit organiseerde dKvB – samen met Kunstloc, DokC en een aantal Brabantse culturele instellingen – op 29 oktober een bijeenkomst onder de titel Panorama Brabant. Hier vind je de link om de bijeenkomst terug te kijken.

Op 4 november organiseerde het Platform BK een bijeenkomst over de ontwikkelingen in Brabant. dKvB-voorzitter Ap de Vries lichtte onze standpunten toe en keek vooruit naar 2023, als er weer verkiezingen voor PS zijn: “dKvB blijft knokken om kunst en cultuur weer uit de hoek van de vrije tijd en recreatie te halen en onder te brengen bij bijvoorbeeld economie, innovatie, cultuur en creativiteit”. Kijk terug via Youtube-kanaal van Platform BK.    

Gevolgen coronacrisis nog omvangrijker
Nog een probleem voor veel culturele instellingen. Door geplande, maar geannuleerde activiteiten, en door nog niet besteed geld uit steunbijdragen, kan er bij de afrekeningen over 2020 op de balans nog niet uitgegeven geld komen te staan, dat de hoogte van de door de provincie toegestane risicoreserves overstijgt. Het gevolg kan zijn dat dat geld dan (terug)gestort moet worden aan de provincie. Dat kan niet de bedoeling zijn. dKvB attendeerde gedeputeerde Van Pinxteren en PS op dit probleem en riep op tot ruimere richtlijnen. Lees hier ons signaal en de voorgestelde oplossing. Meer info volgt.

Op 11 december sprak dKvB in op een bijeenkomst van PS over de gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector. Je vindt hier een videoverslag van de vergadering.  
Landelijk cultuurdebat Tweede Kamerverkiezingen
Maandag 8 februari, 15.00 – 17.00 uur: ‘Het landelijk cultuurdebat’. Dit in het kader van de landelijke verkiezingen: dus met cultuurspecialisten/fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Vanwege de coronamaatregelen is het debat alleen digitaal te volgen. Voor de organisatie tekenen: dKvB, Kunsten ’92, DokC, LKCA, Kunstloc en Bibliotheek Midden-Brabant. 

Op de website van Kunsten ’92 zijn de cultuurparagrafen uit de verkiezingsprogramma’s te vinden. Binnenkort ook op onze website.  
En de vereniging verenigt en groeit
Tijdens de ledenvergadering van eind oktober keurden onze leden de begroting en het activiteitenplan 2021 goed. Dit laatste document lees je hier. Het ledental van dKvB is dit jaar meer dan verdubbelt tot 214 leden. Samen staan we sterker!   
 
Het dKvB bestuur wenst iedereen ondanks alle beperkingen goede feestdagen en mooi en gezond 2021!
Reageren?
Wil je reageren op een onderwerp in deze Nieuwsbrief of ons gewoon iets melden? Dat kan via info@dekunstvanbrabant.nl
Verenigingsnieuws
Lid worden?
De Kunst van Brabant (dKvB) verenigt Brabantse kunstenaars en culturele organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Namens, voor en met de leden is dKvB hun spreekbuis en gesprekspartner voor en kritische volger van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten. Ze neemt standpunten in, wijst op de kracht van kunst en cultuur en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de randvoorwaarden en de culturele infrastructuur.
Graag verwelkomen wij nieuwe leden. Heb je belangstelling? Informeer bij Annemarie Kok via een mailtje naar info@dekunstvanbrabant.nl of schrijf je in via
deze link.

Vriendelijk verzoek
Graag wordt de Kunst van Brabant opgenomen in jullie maling- en uitnodigingslijsten. Nieuwsbrieven kunnen gestuurd worden naar info@dekunstvanbrabant.nl
Copyright © 2020 Kunst van Brabant, All rights reserved.