Copy
Nieuws de Kunst van Brabant oktober 2020
View this email in your browser
Beste relaties van De Kunst van Brabant,

Er is veel werk aan de winkel, voor kunstenaars/makers, voor culturele instellingen en voor De Kunst van Brabant (dKvB). Maar dat werk betreft op dit moment voor velen helaas weinig het produceren en presenteren, maar des te meer het beleid, beperkende corona-maatregelen, subsidieaanvragen en het je hernemen als je na een positief advies alsnog geen toekenning krijgt omdat het geld al op was. 
BrabantStad regeling professionele kunsten 2021-2024 

Na de bekendmaking van de resultaten van de BrabantStad-regeling PK, bleken veel aanvragers onder de zogenaamde ‘zaaglijn’ terecht gekomen: wel een positieve beoordeling, maar geen honorering vanwege een – door dKvB eerder gesignaleerd – te beperkt budget. Het gaat om 21 makers en instellingen! We riepen Provinciale Staten en de B5-gemeenteraden op in actie te komen: “er dreigt een kaalslag; initiatieven die de afgelopen jaren met succes door gemeenten en provincie werden ondersteund, hebben bijgedragen aan een steviger culturele infrastructuur. Dat dreigt nu alweer verloren te gaan”. Vind hier de hele brief aan PS en gemeenten inzake financiële ondersteuning o.b.v. BrabantStad-regeling die we op 1 juli jl. stuurden.

Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de landelijk fondsen (m.n. FPK en Mondriaan Fonds). We riepen gedeputeerde Van Pinxteren op zich hard te maken bij OCW voor een correctie van de ‘zaaglijnen’ aldaar. Dat deed hij (samen met andere provincies). De minister corrigeerde met 15 miljoen euro (vreemd: alleen voor het FPK). Dan kan de provincie Noord-Brabant toch niet achterblijven om haar eigen probleem met de toekenningen ook op te lossen? Dat vroegen we aan de gedeputeerde per brief van 18 september. En deze week kreeg dKvB antwoord. “Nee”. We kunnen niet, want geen budget, en we willen niet, want we hebben afspraken binnen BrabantStad verband. Lees hier de reactie van de provincie. Op beide aangevoerde redenen valt af te dingen. dKvB beraadt zich op verdere acties. We hebben partijen binnen Provinciale Staten al op de hoogte gesteld.  

dKvB heeft de BrabantStad-regeling en de aanvraagprocedure met haar leden geëvalueerd. Binnenkort komen we met onze observaties. 

Nieuw provinciaal beleidskader Vrije tijd, Cultuur en Sport 2021-2023
De provincie werkt aan een nieuw beleidskader cultuur voor de komende jaren, geïntegreerd met vrije tijd en sport, en bovendien losgekoppeld van erfgoed. Een gegeven waar dKvB zich tegen blijft verzetten.
Op 25 september sprak de gedeputeerde voor het eerst met leden van Provinciale Staten over dit beleidskader. Er werd een analyse gepresenteerd, die met name in ging op vrijetijdseconomie, een beetje sport en nauwelijks op cultuur. Enkele PS leden viel het ook op. 
Vanwege de corona-maatregelen kon er alleen via papier worden ingesproken. dKvB nam de gelegenheid te baat en stuurde PS en de gedeputeerde alvast haar uitgangspunten voor een ambitieus en vooruitstrevend cultuurbeleid, met een sterk perspectief op de makers en hun ontwikkelingsmogelijkheden en een gelijkwaardige positie van de kunst en cultuur te midden van hun maatschappelijke samenwerkingspartners. Hier vind je de hele tekst. Met dit paper boden we ook de ruim 22.000 handtekeningen aan die dKvB samen met haar leden heeft opgehaald tijdens de actie #ikwilwelcultuur, die we voerden n.a.v. het nieuwe coalitieakkoord.

Op dit moment voeren we gesprekken met de cultuurwoordvoerders binnen PS over het nieuwe beleidskader. We reiken ze ook informatie aan. Bijvoorbeeld de recente notitie van de Rabobank “Het economisch belang van de culturele en creatieve sector”. Een stuk uit onverwachte hoek!

Om meer inzicht te bieden in de waarde van kunst, cultuur en creativiteit organiseert dKvB – samen met Kunstloc, DokC en een aantal Brabantse culturele instellingen – op 29 oktober een bijeenkomst over de impact en noodzaak van ons werk en onze uitingen. Tevens de aftrap van een aantal rondetafelgesprekken die Kunstloc later dit jaar organiseert. Allemaal onder de titel Panorama Brabant.
Vanwege de corona-maatregelen is de bijeenkomst kleinschalig en op uitnodiging. Helaas dus geen open inschrijving. Gedeputeerde Van Pinxteren is aanwezig. De bijeenkomst is via live-stream te volgen. Meer informatie en aanmelden voor de live-stream kan hier.          
           
En natuurlijk heetten we de nieuwe CdK Ina Adema welkom en nodigden haar uit veel voorstellingen, concerten en tentoonstellingen te gaan bezoeken. Hier vind je onze brief.
Reageren?
Wil je reageren op een onderwerp in deze Nieuwsbrief of ons gewoon iets melden? Dat kan via info@dekunstvanbrabant.nl
Verenigingsnieuws
Lid worden?
De Kunst van Brabant (dKvB) verenigt Brabantse kunstenaars en culturele organisaties en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Namens, voor en met de leden is dKvB hun spreekbuis en gesprekspartner voor en kritische volger van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten. Ze neemt standpunten in, wijst op de kracht van kunst en cultuur en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de randvoorwaarden en de culturele infrastructuur.
Graag verwelkomen wij nieuwe leden. Heb je belangstelling? Informeer bij Annemarie Kok via een mailtje naar info@dekunstvanbrabant.nl of schrijf je in via deze link.

Vriendelijk verzoek
Graag wordt de Kunst van Brabant opgenomen in jullie maling- en uitnodigingslijsten. Nieuwsbrieven kunnen gestuurd worden naar info@dekunstvanbrabant.nl
Copyright © 2020 Kunst van Brabant, All rights reserved.