Disclaimer

 

De Kunst van Brabant actualiseert de inhoud van de webpagina. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De Kunst van Brabant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

De Kunst van Brabant mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving; de Kunst van Brabant is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

 

De Kunst van Brabant is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden en website-links van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Daarvoor is dan de betreffende gebruiker van de website verantwoordelijk.

 

De Kunst van Brabant kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar een koppeling via haar website mogelijk is.

 

De Kunst van Brabant behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.