dKvB-café 8 mei

Netwerkbijeenkomst

    Op woensdag 8 mei organiseert De Kunst van Brabant het eerste dKvB-café. Van 17.00 – 18.30 uur. Je bent van harte uitgenodigd. In De Nieuwe Vorst, Willem II straat 49 in Tilburg. Laat wel even weten of je komt. De bijeenkomst gaat door als er ten minste 20 aanmeldingen zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan per mail tot maandag 6 mei, 17.00 uur: info@dekunstvanbrabant.nl. In deze informele ontmoeting willen we met elkaar het pas verschenen advies van de Raad voor Cultuur aan de minister van OCW over het landelijk cultuurbeleid 2021 – 2024 “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur” bespreken. Wat vinden jullie van het advies? Waar zitten kansen, waar zitten zorgpunten? Sluit het aan bij de culturele ontwikkelingen in Brabant? En bij het regio-profiel waar onze provincie en de B5 gemeenten mee aan de slag zijn? Uitwisselen van informatie en ideeën over kansen en gevolgen, meningsvorming en ondersteuning bij je eigen reactie, daar gaat het in dit dKvB-café. En wellicht formuleren we ook nog een gezamenlijk statement namens dKvB. Vorige week besprak het bestuur van dKvB het advies. We zien een pleidooi voor een sterker en eigentijdser cultuurbestel. Kansen ook. Maar we hebben ook reserves. Bijvoorbeeld bij de verwachte complexiteit van het door de Raad voorgestelde bestel, en kans op nog meer bureaucratie met meer afstemming tussen rijk, provincie, regio en gemeenten. De financierbaarheid van de geformuleerde wensen, is een groot zorgpunt; de Raad geeft dat zelf al aan. Betekent meer vormen van cultuur toelaten tot het bestel, niet ook dat de spoeling dunner wordt? De door de Raad gevraagde extra financiële middelen zijn onvoldoende. De extra eisen die de Raad voorstelt om culturele instellingen maatschappelijk relevant te houden – voldoen aan de Code Governance Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code – zeten nog meer druk op bedrijfsvoering en houden af van artistieke ambities. Hoe daar mee om te gaan? Graag horen we jouw mening en ideeën, en wissel ze uit met je collega’s. Tot woensdag 8 mei, 17.00 uur, bij de Nieuwe Vorst in Tilburg!