SPEERPUNTEN 2015


De vereniging richt zich in 2015 onder meer op het volgende:

1. 
Aandacht provinciaal cultuurbeleid: de verhouding tussen incidentele en structurele investeringen in cultuur door de provincie; de uitwerking van ‘motie 23’ waarin Provinciale Staten aandacht vragen voor de omvang en invulling van de culturele infrastructuur in de provincie; de evaluatie en voortgang van provinciale Impulsgeldenregeling die door bkkc wordt uitgevoerd, de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurnotatraject en het Brabant C Fonds.

2. 
De introductie van vereniging bij de politiek. Er is een begin gemaakt met afspraken met wethouders. Dit wordt in 2015 voortgezet. kennismakinG met de nieuwe Provinciale Staten na de verkiezingen van maart 2015. De Kunst van Brabant presenteert dan haar 5-puntenplan voor cultuur: wat gaat er goed, wat moet verbeterd worden?

3. 
Lancering van De Kunst van Brabant naar buiten toe: website online in januari 2015.

4. 
Beeldcultuur. Leden van De Kunst van Brabant bereiden een actieplan voor om beeldcultuur in de breedste zin van het woord structurele verankering in het beleid van de provincie te (kunnen) geven. Wat moet er op het gebied van beeldcultuur gebeuren? De eerder ontwikkelde masterplannen voor Theater en Dans en de aanpak in New Arrivals op het gebied van muziek, kunnen hierbij als voorbeeld dienen.

5. 
Talentontwikkeling. In afstemming met provincie en bkkc monitort De Kunst van Brabant de initiatieven die Noord-Brabant op het gebied van talentontwikkeling plaatsvinden. Het doel hiervan is om de kennis en ervaring die wordt opgedaan samen te brengen, daarvan te leren voor vervolgtrajecten. De Kunst van Brabant is mede-organisator van een symposium over Talentontwikkeling in het voorjaar van 2015.

6. 
Benchmark/culturele atlas. Een aantal leden van de vereniging  maakt onderdeel uit van de begeleidingscommissie van het benchmarkonderzoek dat bkkc uitvoert. Hoe staat de cultuur ervoor in vergelijking met andere regio’s?

7. 
Andere sectoren. Hoe is de relatie van de cultuursector tot de vrijetijdsector? Wat kan Visit Brabant, de marketingorganisatie van de provincie, voor kunst & cultuur betekenen? Hoe is het effect van de marketingcampagne voor de festivals die door Visit Brabant wordt ondersteund. Wat kan daarvan geleerd worden? Daarop richt De Kunst van Brabant haar aandacht met als doel hierover concrete afspraken te maken.