De Kunst van Brabant aan tafel

22/12/17
recently_dots.png

De bestuursleden van de Kunst van Brabant voeren actief gesprekken met beleidsmakers en uitvoerenden van beleid in de provincie en gemeenten.
 
BKKC
Chris van Koppen van de bkkc lichtte ons in over de fusie van de bkkc met Kunstbalie, die het eerste kwartaal van 2018 een feit zal zijn. Andere onderwerpen waren de bestelplannen van de taskforce Cultuur BrabantStad (zie hieronder) en het rapport dat de Raad voor Cultuur uitbracht over de regio-ontwikkeling (zie verderop). Met betrekking tot de impulsgelden heeft de Kunst van Brabant aangedrongen op een ‘permanente dialoog’. We achten het zeer zorgelijk dat zo’n groot deel - 70% - van de aanvragen is afgewezen; dat is verlies van tijd, energie en motivatie.

TASKFORCE CULTUUR BRABANTSTAD
De provincie heeft een taskforce Cultuur Brabantstad in het leven geroepen die een visie vormt op toekomstig cultuurbeleid in de provincie. Secretaris van deze taskforce is Martin van Ginkel.
Hij geeft aan dat de intentie leeft om beleid en financiële regelingen binnen Brabant echt op elkaar af te gaan stemmen. Hierbij beogen ze de lijn door te trekken naar OCW en de fondsen. Ook de Kunst van Brabant wordt nadrukkelijk uitgenodigd om zelf met haar ambities en ideeën te komen. En de dialoog met de taskforce aan te gaan.

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn