Terugblik ledenvergadering 9 november 2017

22/12/17
recently_dots.png

Meer dan 35 leden waren aanwezig bij de ledenvergadering van de Kunst van Brabant in het Kruithuis in Den Bosch. De belangrijkste thema’s waren de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar en het concept pamflet. Hierin zijn de ambities en stellingnames verwoord van de Kunst van Brabant richting de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten.
Gastheer Theo van Dooremalen nam na afloop van de vergadering de aanwezigen mee voor een rondleiding langs een vijftal geluidsinstallaties / klankperformances die in het kader van het November Music stonden opgesteld in Het Kruithuis.

PAMFLET
Over het concept pamflet “Kies voor kunst en cultuur!” is uitgebreid gediscussieerd. De noodzaak van het pamflet en de beoogde strategische betekenis ervan werd breed onderschreven. Maar er waren ook veel inhoudelijke reacties. Bijvoorbeeld dat het document te beleidsmatig is, te zeer gespeend van passie en gedrevenheid. Bovendien zouden de voorstellen en wensen van de Kunst van Brabant meer concreet kunnen verwoord. Het bestuur neemt deze opmerkingen ter harte te nemen en werkt voor begin januari een nieuwe versie uit. Hierover worden jullie nog bericht per e-mail.

BESTUURSWIJZIGINGEN
Wim van Stam heeft afscheid genomen als bestuurslid van de Kunst van Brabant. Zijn rol wordt overgenomen door Marc Eysink Smeets. Hiernaast is Ap de Vries door de leden aangesteld als nieuwe voorzitter. Vanaf 1 februari neemt hij het stokje over van interimvoorzitter Theo Andriessen. Theo blijft bestuurslid en penningmeester.
Op www.dekunstvanbrabant.nl vind je een uitgebreid profiel van de nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuurslid.
 
KASCOMMISSIE
De leden stemden in met het voorstel om vanaf 2018 te gaan werken met een kascommissie in plaats van een externe accountant om kosten te besparen. In deze commissie nemen deel: Andrea Leine, Ruud van Eeten en Geert Overdam.
 

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn