Nieuwe voorzitter Kunst van Brabant: Ap de Vries

15/11/17
Ap9.jpg

In de ledenvergadering van 9 november werd Ap de Vries bij acclamatie tot lid van het bestuur / beoogd voorzitter van dKvB gekozen. Hij zal per 1 februari a.s. de waarnemend voorzitterstaken van Theo Andriessen overnemen. Ap wordt hierdoor de eerste voorzitter ‘van buiten’, want hij is niet werkzaam bij een van de leden van de vereniging. De statuten bieden deze ruimte.
Ap de Vries (Breda, 1956) heeft zowel ervaring binnen de cultuursector als binnen verenigingen. En hij heeft bestuurlijke ervaring, o.a. als bestuurslid van stichting Theaterfestival Boulevard ‘s-Hertogenbosch en eerder bij o.a. Kunsten 92, CPNB, het International Breakdance Event en de Federatie Werkgevers in de Cultuur. Hij werkte van 2010 tot eind 2015 als directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken en daar voor ruim 7 jaar als directeur van Kunstconnectie (nu: Cultuurconnectie), de belangenvereniging voor kunstencentra en muziekscholen. Na zijn studie aan de Bibliotheek- en Documentatieacademie Tilburg vervulde hij diverse functies in het communicatievak, o.a. bij het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming / Cultuurnetwerk Nederland. In Brabant was hij onder meer voorzitter van de Adviescommissie Fonds Cultuureducatie en -participatie/ Erfgoededucatie en lid en later voorzitter van de Adviescommissie Actieplan Cultuurbereik. Ap woont in Rosmalen.
Bij zijn introductie aan de leden zei hij zich hard te willen maken voor meer samenhang tussen het cultuurbeleid van provincie en gemeenten en dat tussen de provincie en OCW en de fondsen. En daarnaast wil hij werken aan een sterkere legitimatie voor de culturele sector en draagvlak bij publiek en politiek.
 
 

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn