Nieuwe secretaris

18/07/17
recently_dots.png

Mieke Verhees heeft afscheid genomen als secretaris van de Kunst van Brabant. Sinds juli 2017 wordt zij vervangen door Iris Peters. Iris verzorgt de interne en externe communicatie, belegt en notuleert vergaderingen die de Kunst van Brabant voert met politieke en culturele partijen, en regelt de ledenvergadering in samenwerking met een gastorganisatie.

Voor degene die haar niet kennen: naast deze functie is zij artistiek leider van het Playful Arts Festival, een internationaal georiënteerd festival rondom speelse participatieve kunst waarbij de ontmoeting tussen mensen centraal staat. Het festival is een project van Wave of Tomorrow in 's-Hertogenbosch waar Iris mede-oprichter van is. Wave of Tomorrow ontwikkelt en presenteert interactieve kunstprojecten .

Iris is bereikbaar via iris@dekunstvanbrabant.nl.

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn