Autonomie & Engagement

07/10/16
beeld_autonomieengagement.jpg

woensdag 12 oktober 2016
20:00 uur in De NWE Vorst, Tilburg

De Link en Academic Forum Tilburg University werpen een frisse blik op de betekenissen en dilemma’s van autonomie & engagement in de kunsten. Een dubbelprogramma op de scheidslijn van kunst en filosofie met Evelien Vos (schrijfster), Arnold Heumakers (UvA, NRC), Steven ten Thije (over The Autonomy Project, Van Abbemuseum). Ensemble VONK brengt een theatrale muziekvoorstelling die inspiratie biedt voor een panelgesprek.

Wat drijft de kunstenaar? Waartoe verhoudt hij of zij zich? In een autonome benadering van zijn vak moet de beeldend-, literair- of podiumkunstenaar omgaan met de wetten van vorm en inhoud die binnen zijn kunstwereld gelden. Geëngageerde kunstenaars hopen toch vooral maatschappelijk een rol van betekenis te spelen. Autonomie en engagement sluiten elkaar niet uit, maar kunnen wel op spanning met elkaar staan. Dit uit zich bijvoorbeeld in discussies over geld, politiek en over wat kunst nou eigenlijk is. We putten uit de rijke ideeëngeschiedenis van de kunsten en gaan op zoek naar de drijfveren en de beoogde maatschappelijke rol van de jongste generatie professionele kunstenaars.

Programma Autonomie & engagement #1
• Interview schrijfster Evelien Vos met cultuurwetenschapper en criticus Arnold Heumakers (UvA, NRC), auteur van ‘de Esthetische Revolutie – hoe Verlichting en de Romantiek de Kunst uitvonden’.
• Performances van Aart Strootman & Peerke Malschaert uitgevoerd door VONK. Wat was de betekenis van de ‘neo-dada’ stroming Fluxus, resulterend in kunst voor en door iedereen, toen en wat is deze vandaag de dag?
• Steven ten Thije (onderzoeksconservator en curator beeldende kunst)
• Panelgesprek.

m.m.v. studieverenigingen Animo (cultuurwetenschappen), Sapientia Ludenda (filosofie) en CD-R (Fontys Conservatorium/ Rockacademie)

Entree:
studenten: €5,-
vroege vogels: €13,-
normale toegang: €16,-
abonnement De Link €13,-
Kaarten zijn verkrijgbaar via:
www.denwevorst.nl

Autonomie & engagement #2 vindt plaats op 15 februari 2017.
 

Deel dit bericht:
  • Post naar Twitter
  • Post naar Facebook
  • Post naar LinkedIn